Netapp Volume Checklist

VOLUME CHECKLIST

Netapp üzerinde bir volume yaratıldıktan sonra ayarlanması gereken parametreler aşağıda belirtilmiştir. Opsiyonel olduğu belirtilmemiş ise mutlaka girilmesi gereklidir. Netapp System Manager üzerinde ayarlanabilen komutlar için komutun hemen altında ilgili resim bulunmakta ve ayarlanması gereken kısım kırmızı kutu içerisinde gösterilmektedir. Komut içerisinde volume adlari vol_adi ve lun adları lun_adi olarak belirtilmiştir.

1. All volumes:

1.1. Volume doluluk oranı %98 üzerine çıkar ise önce snapshot silmeyi denemesi için:

vol options vol_adi try_first snap_delete

1.2. Volume doluluk oranı %98 üzerine çıkar ise en eski snapshotdan başlayark otomatik silmesi için:

snap autodelete vol_adi on

1.3. Otomatik snapshot silmeye başladığında volume ün %kaçı boşaldığında snapshot silmeyi durdursun:

snap autodelete vol_adi target_free_space 7

2. Aggrigate üzerinde yeterli yer var ise, volume otomatik büyümenin ayarlanması:

2.1. Volume doluluk oranı %98 üzerine çıkar ise maximum -m parametresinden sonraki değere kadar büyüyebilecek şekilde her artırımda -i parametresinden sonraki değer kadar otomatik büyümesi için;

vol autosize vol_adi -m 68g -i 2g on

3. Thin provisining kullanılmayan volumelerde:

vol options vol_adi guarantee volume

3.1. Snapshot için ayırdığınız alanı hesaplar iken “LUN size + (Günlük değişim miktarı x Kaç gün saklanacağı)” formulünü uygulamak istemiyorsanız ve sadece “Günlük değişim miktarı x Kaç gün saklanacağı” kadar yer ayırmak istiyorsanız fractional_reserve i 0 yapmanız gerekmekte. Bu adımı yaptığınızda 1 ve 2. adımları mutlaka yapmanız gerekmekte.

vol options vol_adi fractional_reserve 0

4. Snapshot alınma zamanlarının ayarlanması.

4.1. Aşağıdaki komut volume schedule ını ayarlar.

– İlk değer (örnekte 0) haftalık(weekly ile başlar) kaç adet tutulacağını gösterir ve her pazar 00:00 da alınır.

– İkinci değer (örnekte 2) günlük(nightly ile başlar) kaç adet tutulacağını gösterir ve her gün 00:00 da alınır.

– Üçüncü değer (örnekte 4@8,12,16,20) saatlik(hourly ile başlar) kaç adet tutulacağını @den önceki değer(4) gösterir ve hangi saatlerde alınacağını @den sonraki değerler(8,12,16,20) gösterir.

– Çok sayıda volume var ise birbiri ile ilişkisi olmayan volumelerin alınma saatlerinin farklı olması tavsiye edilir.

snap sched vol_adi 0 2 4@8,12,16,20

6. SAN Volumes(İçerisinde LUN olanlar):

6.1. Snapshot için ayrılan kısmı sıfırla.

snap reserve vol_adi 0

7. NFS volumes(exportfs komutu ile listelenen ve unix sunucular tarafında NFS ile mount edilmiş volumeler):

7.1. (Volume CIFS ile kullanılacak şekilde ayarlanmış olarak mixed mode açılmamış ise, sadece NFS için kullanıyor ise)

create_ucode ve convert_ucode değerlerini off yap.

vol options vol_adi create_ucode off

vol options vol_adi convert_ucode off

7.2. Bu volumelerin security leri unix olarak ayarlanmalı.

qtree security /vol/vol_adi unix

7.3. Bu volumelerde kullanıcıların görmediği ve snapshotlar için ayrılan bir alan olması tavsiye edilir, bu değer volume toplam boyutunun % si kadardır.

snap reserve vol_adi 15

8. CIFS Volumes:

8.1. create_ucode ve convert_ucode değerlerini on yap.

vol options vol_adi create_ucode on

vol options vol_adi convert_ucode on

8.2. Bu volumelerin security leri ntfs olarak ayarlanmalı.

qtree security /vol/vol_adi ntfs

8.3. Bu tip volumelerde kullanıcıların görmediği ve snapshotlar için ayrılan bir alan olması tavsiye edilir, bu değer volume toplam boyutunun % si kadardır.

snap reserve vol_adi 15

9. Deduplication Kullanılacak ise:

sis on /vol/vol_adi

sis start -s /vol/vol_adi

2.1. Deduplication yapılacak zamanları belirle, aşağıdaki komut pazartesiden Cumartesiye her gün 02:00 da deduplicaton yapmasını sağlar. (Pazar günü 00:00 ile 06:00 arası deduplication çalıştırılması tavsiye edilmez.)

sis config -s “mon-sat@2” /vol/vol_adi

10. Volume içerisindeki dosya sayısı maximum dosya sayısına yaklaşmış ise;

“df -i” komutu girildiğinde %iused sütunu %90 üzeri ise

maxfiles vol_adi eskidegerin_2_kati

Netapp Volume Checklist

One thought on “Netapp Volume Checklist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top