NetApp üzerinden Windows 2003 e iSCSI ile nasıl disk verilir?

Windows 2003 için iSCSI Software Initiator Kurulumu, Netapp üzerinden LUN oluşturulması ve Ayarlamaları

  1. Kurulum yapılacak Windows sunucunun NetApp tarafından hangi yazılım versiyonları ile desteklendiğini öğrenmek için http://now.netapp.com/matrix adresinden gerekli kontrolleri yapınız.

  1. NetApp matrixinde bulduğunuz konfigurasyon içerisinde deskteklendiği belirtilen Microsoft iSCSI Initiator yazılımının matrixte belirtilen versiyonunu http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx adresinden indirip yükleyiniz. Eğer sunucu üzerinde bu yazılımı zaten yüklü ise versiyonunun desteklenip desteklenmediğini kontrol ediniz. Eğer desteklenmeyen bir versiyon yüklenmiş ise bunu kaldırmak gerekir.
  1. NetApp matrixinde bulduğunuz konfigurasyon içerisinde deskteklendiği belirtilen NetApp Windows iSCSI Host Utilities yazılımının matrixte belirtilen versiyonunu http://now.netapp.com/NOW/cgi-bin/software adresinden indirip yükleyiniz.

Not: NetApp iSCSI Host Utilities yazılımı kurulumdan önce bazı Windows Hotfix’lerinin yüklenmesini isteyebilir. Bu durumda gerekli hotfixlerin Microsoft’un indirme merkezinden indirilip sunucuya yüklenmesi gereklidir.

  1. Ayarların etkinleşmesi için sunucuyu yeninden başlatınız.
  1. Microsoft iSCSI Initiator programını çalıştırıp “General” sekmesinde bulunan Initiator Node Name alanında yer alan IQN adresini kopyalayıp NetApp üzerinde bu sunucu için yeni bir iSCSI Igroup yaratınız.

Netapp> igroup create -i -t windows igroup_ismi IQN

Örnek: igroup create -i -t windows testig iqn.1991-05.com.microsoft:dc.storage.net

  1. İstenilen boyutlarda yeni bir LUN yaratıp, LUN’u bir önceki adımda yaratılan Igroup’a mapleyiniz.

Netapp> vol create vol_ismi -l C aggr_ismi vol_boyutu

Örnek: netapp> vol create testvol -l C aggr0 300g

Not: Volume ün büyüklüğünün LUN büyüklüğünden en az %6 daha fazla olcak şekilde ayarlayınız.

Netapp> lun create -s lun_boyutu -t lun_türü /vol/vol_ismi/lun_ismi

Örnek: netapp> lun create -s 200g -t windows /vol/testvol/testlun

Not: Windows 2003 için –t parametresinden sonar windows girilmeli, eğer disk boyutu 2Tden büyük GPT disk olacak ise windows_gpt, windows 2008ler için ise windows_2008 girilmeli.

Netapp> lun map lun_ismi igroup_ismi

Örnek: lun map /vol/testvol/testlun testig

  1. iSCSI Initiator programını çalıştırıp Discovey sekmesinde NetApp’ın ilk IP adresini ekleyiniz.

  1. “Targets” sekmesi altından ilgili NetApp’ı seçip “Log On” butonunu kullanarak NetApp ile Sunucu arasındaki iSCSI oturumunun başlatılmasını sağlayınız.

Not: Eğer birden fazla ip ile bağlanıp diski 1 den fazla görecek iseniz “Enable Multipath” seçeneğini seçiniz.

  1. ISCSI oturumu başladıktan sonra aynı oturum içerisine ikinci bağlantıya ekleyerek yedeklilik sağlamak için:

“Targets” sekmesinde ilgili Netapp seçilip “Details” butonuna basıldığında açılan pencerenin “Sessions” sekmesindeki “Connection Count” kısmında, oturum içerisindeki mevcut bağlantı sayısı gösterilir. Yeni bir bağlantı eklemek için “Connections” butonuna basıldıktan sonra açılan pencereden “Add” butonuna basılır. Açılan “Add Connection” penceresinde “Advanced” butonuna basılarak, yeni pencereden daha önce bağlantı kurulmamış olan “Source IP” ve “Target Portal” seçilerek “OK” butonuna basılır. Bu adımın ardından ikinci bağlantı da kurulmuş olur.

  1. Windows’un Computer Management arayüzünde yer alan Disk Management kısmından yeni diski initialize edip, formatlayınız.

Not: Veri depolama cihazlarından alınan LUNlarda hiç bir zaman tam format atmaya gerek yoktur, “Perform quick format” seçeneğini seçerek hızlı format atınız.

NetApp üzerinden Windows 2003 e iSCSI ile nasıl disk verilir?

One thought on “NetApp üzerinden Windows 2003 e iSCSI ile nasıl disk verilir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top