Scom’da tüm management packleri export etmek

Merhaba,

System Center Operations Manager’da bulunan tüm management packleri export etmek için aşağıdaki scriptlerden işinize yarayanı not defterine yapıştırarak exportmp.ps1 ismiyle kaydedin. Daha sonra herhangi bir management server’a login olarak operations manager shell’i açın. Oluşturduğunuz scripti shell içinden çağırarak management packleri export edebilirsiniz. Script için C sürücüsünde exportedmps klasörünün önceden oluşturulmuş olması gerekmektedir. Script Scom 2007 ve 2012 için ayrı ayrı yazılmıştır. Scom 2012 için olanlarda sadece komutların başına scom yazısının eklendiğini görebilirsiniz.

Scom 2007 Tüm Management Packler için:

$mps = get-managementpack
foreach($mp in $mps)
{export-managementpack -managementpack $mp -path “C:exportedmps”}

Scom 2007 Sadece Sealed olan Management Packler için:

$mps = get-managementpack | where {$_.sealed –eq $true}
foreach($mp in $mps)
{export-managementpack -managementpack $mp -path “C:exportedmps”}

Scom 2012 Tüm Management Packler için:

$mps = get-scommanagementpack
foreach($mp in $mps)
{export-scommanagementpack -managementpack $mp -path “C:exportedmps”}

Scom 2012 Sadece Seal olan Management Packler için:

$mps = get-scommanagementpack | where {$_.sealed –eq $true}
foreach($mp in $mps)
{export-scommanagementpack -managementpack $mp -path “C:exportedmps”}